Сухоцвіт багновий

Gnaphalium uliginosum L.

лікарські рослини

Морфо-біологічні особливості

Трав'яниста однорічна рослина 10-25 см заввишки з сірувато-повстистим опушенням. Корінь стрижневий, тонкий. Стебло від основи розгалужене. Листки чергові, лінійнолан-цетні. Кошики яйцевидні, зібрані в пучечки на кінцях гілочок, їх обгортка черепитчаста, з буруватих, по краю перетинчастих листочків. Плоди - сім'янки з чубчиком, що легко відпадає. Цвіте з червня до серпня [6].

Сировина - надземна частина (Herba Gnaphalii uliginosi), зібрана в період цвітіння [3]. Разом з сухоцвітом багновим заготовляють інші близькі види роду: с. російський (G. rossicum Кігр.), с. лежачий (G. supinum L.), рідше - с. лісовий (G. sylvaticum L.) та с. білий (G. luteoalbum L.).

Поширення

Циркумполярний вид [1]. Розсіяно зростає в лісових районах та північній частині Лісостепу. Сировинний ареал охоплює Західне Полісся; на Лівобережжі трапляється рідше. У південних районах Лісостепу та в Степу поширений близький вид - сухоцвіт російський, який заходить аж на Південний берег Криму. В Карпатах поширені с. лежачий та с. норвезький (G. norvegicum Gunn.) При заготівлі сировини види майже не диференціюють.

Еколого-фітоценотичні особливості

Гігрофіл, мезотроф, зростає по вологих краях боліт, уздовж канав, озер, ставків [4, 5], але суцільних чітко виражених масивів не утворює. Характеризується низькою участю у фітоценозах, хоча на заболочених територіях розсіяно трапляється на десятках гектарів. Щільність запасу сировини звичайно низька (10-20 кг/га), але населення здебільшого активно заготовляє сухоцвіт саме на таких ділянках, які розміщені біля населених пунктів.

У результаті сукцесій рослинного покриву під впливом осушення пред-ставленість сухоцвіту багнового в різнотравних угрупованнях вологих місцезростань значно знижується, передусім на Поліссі.

Стан природних ресурсів та їх охорона

Оскільки сухоцвіт багновий належить до групи бур'янів, то прогнозувати його запаси, а тим більше виділяти адміністративні райони, перспективні щодо заготівлі сировини, складно. Однак, аналізуючи матеріали експедиційних ресурсних досліджень та дані з заготівлі сировини сухоцвіту за різні роки, виявлено тенденцію до інтенсивного зменшення його запасів. Так, у 1971р. по Україні заготовлено 150 т трави сухоцвіту багнового, у 1979 р. - 20 т, у 1991 р. - 290 кг.

Внаслідок різкого скорочення площ, потенційно придатних для зростання даного виду, його біологічні ресурси з кожним роком відчутно зменшуються, тому можна констатувати, що, оскільки сухоцвіт відновлюється виключно насіннєвим способом, заготівля його сировини без урахування можливості відтворення популяцій призводить до дигресії популяцій і виснаження природної сировинної бази. Заготівля сировини сухоцвіту багнового підлягає лімітуванню.

Вид перебуває під регіональною охороною в Полтавській та Дніпропетровській областях.

Використання лікарської сировини

Препарати сухоцвіту багнового посилюють перистальтику кишечника, діють болезаспокійливо, гіпотензивно, сприяють швидкому рубцюванню гнійних ран, що важко загоюються, виразок і опіків [2, 5]. Разом з коренями синюхи голубої їх застосовують для лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки [1], а також при геморої. Галенові препарати сухоцвіту розширюють периферичні судини, знижують артеріальний тиск, уповільнюють серцевий ритм [3].

Література

1. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. - М.: ГУГК, 1980. - С. 308.
2. Зинченко Т.В., Стахив И.В., Мякушко Т.Я. и др. Лекарственные растения в гастроэнтерологии. - К.: Наук, думка, 1990. - С. 120-121.
3. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник. - К.: УРЕ, 1992. - С. 423-424.
4. Никитин В.В. Сорные растения флоры СССР. - Л.: Наука, 1983. - С. 356-358.
5. Перевозченко И.И., Заверуха Б.В., Андриенко Т.Л. Лекарственные растения. - К.: Урожай, 1991. - С. 158-159.
6. Флора УРСР. - К.: Вид-во АН УРСР, 1962. - Т. 11. - С. 94-96.