Грицики звичайні

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

лікарські рослини

Морфо-біологічні особливості

Трав'яниста стрижнекоренева однорічна рослина з прикореневою розеткою листків, здебільшого пірчасторозсічених. Стебло просте або розгалужене, до 50 см заввишки. Стеблові листки сидячі, при основі стріловидні й стеблообгортні. Квітки білі, зібрані у волоті на верхівці стебла і розгалужень. Плід - стручечок. Цвіте з квітня до жовтня. Плодоносить з кінця квітня до глибокої осені.

Сировиною є надземна частина - трава (Herba Bursae pastoris), зібрана в період цвітіння [9].

Поширення

Завдяки здатності зростати в різних ценоекологічних умовах грицики можна назвати космополітом помірної зони обох півкуль [3]. Вид поширений по всій Україні, найбільше - в лісостепових та північній частині степових районів [1, 8].

Еколого-фітоценотичні особливості

Для грициків, як ценоелемента синантропного флороценокомплексу, властивий значний поліморфізм. Вони мають чітко визначені спалахи проростання: весняний та осінній, саме тому найбільша їх кількість з'являється весною та восени, хоча бувають і літні періоди масового проростання насіння після тривалих дощів. За вегетаційний період формують два покоління, оскільки дозріле насіння не має періоду спокою і відразу проростає [3, 4].

З різною рясністю зростають на пустирях, у садах, забур'янюють посіви зернових культур, кормові трави, де можуть відігравати роль тимчасового домінанта, оскільки встигають досягти стадії цвітіння до проростання насіння зернових культур, активно займають нові порушені ділянки. Конкурентоздатність грициків низька, вони звичайно уникають ценотичної конкуренції, тому в посівах багаторічних злаків масово зростають переважно в перший рік до розростання багаторічників. Проективне покриття грициків на багатих грунтах може сягати 70% при щільності запасу сировини до 200 г/м2.

Стан природних ресурсів та їх охорона

Наявність великої сировинної бази грициків в Україні дає змогу щорічно задовольняти попит на сировину виду. Потреби в лімітуванні обсягів заготівлі сировини грициків на сьогодні немає, однак експорт сировини мають контролювати відповідні державні органи.

Не допускається збір сировини грициків на узбіччях доріг, забруднених промисловими викидами територіях та полях, де застосовуються пестициди і гербіциди.

Використання лікарської сировини

Препарати з грициків мають гемостатичну, в'яжучу, сечогінну та гіпотензивну дію, посилюють скорочувальну властивість гладкої мускулатури матки та перистальтику кишечника. В науковій медицині настій та екстракт грициків використовують при внутрішніх кровотечах різної етіології; зовнішньо - при пораненнях [2-7].

Література

1. Вісюліна О.Д. Дикоростучі лікарські рослини. - К.: Рад. шк., 1953. - С. 31.
2. Зинченко Т.В., Cтaxuв И.В., Мякушко Т.Л и др. Лекарственные растения в гастроэнтерологии. - К.: Наук, думка, 1990. - С. 103-104.
3. Марков М.В. Пастушья сумка обыкновенная // Биол. фл. Моск. обл. - М., 1978. - С. 86-95.
4. Никитин В.В. Сорные растения флоры СССР. - Л.: Наука, 1983. - С. 220.
5. Перевозченко И.И., Заверуха Б.В., Андриенко Т.Л. Лекарственные растения. - К.: Урожай, 1991. - С. 128-129.
6. Растительные ресурсы СССР. Цветковые растения, их химический состав, использование. Семейства Paeoniaceae-Thymelaeaceae. - Л.: Наука, 1986. - 336 с.
7. Степанова Э.Ф., Василъченко Ю.К., Фролова Л.М. и др. Использование высушенных извлечений из травы пастушьей сумки в качестве гепатозащитных средств // Фармация. - 1993. - 52, №2. - С. 9-11.
8. Флора УРСР. - К.: Вид-во АН УРСР, 1953. - Т. 5. - С. 425-426.
9. Шупінська М.Д., Карпович В.Н. Фармакогнозія. - К.: Здоров'я, 1964. - С. 235-236.