Родіола рожева

Rhodiola rosea L.

лікарські рослини

Морфо-біологічні особливості

Сизо-зелена дводомна рослина з веретеноподібним м'ясистим коренем, який переходить у грубе кореневище з багатьма додатковими бруньками. Поверхня кореневища гладенька, сірувато-бурувата, з металічним (золотавим) відблиском. Стебла прості, нечисленні, 10-70 см заввишки. Листки чергові, сидячі, еліптичні або ланцетні, голі, звичайно від середини гострозубчасті. Суцвіття верхівкове, щитковидне, багатоквіткове, густе. Квітки одностатеві, пахнуть медом. Чашечки чотирипелюсткові, блідо-жовті, віночок чотири-п'ятипелюстковий червонястий. Цвіте в червні-серпні. Плід листянка, достигає в серпні-вересні [12].

Сировиною є кореневище з коренями (Rhizoma cum radicibus Rho-diolae roseae), які заготовляють у період плодоношення

Вид занесений до Червоної книги України [10], збирання в природних місцезростаннях заборонене.

Поширення

Родіола рожева - вид з диз'юнктивним євразійським гірським ареалом [3]. В Україні зростає в субальпійському та альпійському поясах Карпат.

Еколого-фітоценотичні особливості

Зростає по берегах гірських річок, тальвегових тимчасових руслах на піщаниках, які містять карбонати, на крутих схилах та кам'янистих розсипах, трав'янистих схилах в альпійському та субальпійському поясах. Оліго-мезотрофна, геліофільна, мезофітна рослина. Основними екологічними факторами, які визначають її життєвий ритм, є холодний і вологий клімат та нестійкий температурний режим протягом вегетаційного періоду [5].

Родіола рожева - вид, який росте досить повільно. Насіннєве відновлення починається на 7-40-му, частіше 12-13-му році життя, в окремих випадках вік рослин сягає 300 років [6]. Інтродукція Rh. rosea в умовах Північної Буковини дала позитивні результати, зокрема встановлено прискорення темпів розвитку інтродукованих рослин порівняно з дикорослими в природних умовах [8].

Стан природних ресурсів та їх охорона

Природні ресурси родіоли в Україні, достатні для використання, відсутні. Найбільший локалітет - високогір'я Свидовецького масиву на північному макросхилі г. Близниці. В багатьох доступних для людини місцях суттєво скоротилася площа її оселищ, в окремих локалітетах рослини повністю знищені за останнє десятиріччя [9], зокрема на хребтах Чорногора, Сви-довець та деяких інших.

Популяція родіоли знаходиться під загрозою повного знищення, слід розробляти і впроваджувати заходи по відтворенню та збагаченню популяції. Необхідне створення заказників в найбільш репрезентативних місцях [11].

Для задоволення попиту на сировину родіоли слід активізувати роботи по її культивуванню. Успішно культивується в Московській обл. [7], де вирощується на плантаціях більше 10 років.

Використання лікарської сировини

Настій родіоли підвищує працездатність при фізичній і розумовій перевтомі, поліпшує пам'ять і слух, його вживають при проносі, зниженні тонусу нервової системи, загальному ослабленні після виснажливих хвороб, функціональній імпотенції чоловіків. Препарати мають стимулюючу і адаптогенну дію, підвищують резистентність до деяких інфекційних захворювань [1, 2].

Література

1. Зинченко Т.В., Cmaxue И.В., Мякушко Т.Я. и др. Лекарственные растения в гастроэнтерологии. - К.: Наук, думка, 1990. - С. 111-112.
2. Kapxym В.В. Ліки навколо нас. - К.: Здоров'я, 1978. - С. 198.
3. Красное Е.А., Саратпиков А.С., Суров Ю.П. Растения семейства толстянковых. - Томск, 1979. - 207 с.
4. Кузнецова М.А. Лекарственное растительное сырье и препараты. - М.: Высш. шк., 1987. - С. 87-88.
5. Ловеліус О.Л., Стойко С.М. Rhodiola rosea L. в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. - 1990. - 47, №1. - С. 90-93.
6. Нухимовский Е.Л. Экологическая морфология некоторых лекарственных растений в естественных условиях их произрастания // Растит, ресурсы. - 1974. - 10, вып. 4. - С. 499-516.
7. Нухимовский Е.Л., Климахин Г.И. Опытно-производственные испытания родиолы розовой // Обз. инф. Сер. Лекарств, растениев. - М., 1985. - Вып. 1. - С. 36-39.
8. Романюк В.В., Ванзар О.М., Галицька Л.Г. Особливості інтродукції Rhodiola rosea L. в Північній Буковині // Мат-ли XI з'їзду УБТ. - Харків, 2001. - С. 327-328.
9. Царик Й.В. Інсуляризація популяцій рослин та деякі її наслідки // Укр. ботан. jkvdh 1997. - 54, №4. - С. 323-328. *
10. Червона книга України. Рослинний світ. - К.: УРЕ, 1996. - С. 244.
11. Чопик В.И. Редкие и исчезающие растения Украины. - К.: Наук, думка, 1978. С. 129-132.
12. Флора УРСР. - К.: Вид-во АН УРСР, 1953. - Т. 5. - С. 452-454.