Крушина ламка

Frangula alnus Mill.

лікарські рослини

Морфо-біологічні особливості

Високий кущ до 2 м заввишки з темно-червоною або червонувато-сірою корою і черговими гілками без колючок. Листки чергові, овальні або оберненояйцевидні, цілокраї, блискучі. Квітки дрібні, по одній-три в пазушних пучках, зеленувато-білі. Плід - кістянка, нестиглий червоний, стиглий чорний. Цвіте у травні-червні [6].

Сировиною є кора крушини (Cortex Frangulae), яку збирають весною під час сокоруху до появи листків чи взимку під час рубок догляду. Не дозволяється заготівля кори, покритої мохами чи лишайниками [1].

Поширення

Ареал крушини займає майже всю Європу, крім Крайньої Півночі. Зростає майже по всій Україні, масово - на Поліссі та в північній частині Лісостепу, значно рідше - на півдні Лісостепу та дуже рідко - у степових районах [8].

Еколого-фітоценотичні особливості

В Україні крушина є характерним компонентом мішаних лісів; має широку еколого-ценотичну амплітуду. Оптимальні умови для розвитку находить у свіжих та сирих дубово-соснових, соснових, рідше вільхових лісах, серед чагарників по краях боліт та в заплавах [5]. Добре переносить затінення до зімкненості крон деревостану до 0,7. При вищому затіненні її розвиток пригнічується. Здатна інтенсивно розростатися на вирубках [7].

Стан природних ресурсів та їх охорона

Запаси сировини крушини великі, однак внаслідок інтенсивних меліоративних робіт на Українському Поліссі та радіоактивного забруднення сировинний ареал та природні ресурси різко скоротилися [3, 4].

При загальному скороченні обсягу ресурсів крушини пройшов перерозподіл регіонів заготівлі. Значні ресурси крушини на території екологічно чистих районів локалізовані у Івано-Франківській, Львівській, Чернігівській та Сумській областях. Обмежені заготівлі можна вести в Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Харківській, Вінницькій та Хмельницькій областях. У зв'язку з радіоактивним забрудненням основного ресурсного регіону, сировина, заготовлена в поліських районах Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей, підлягає радіологічному контролю.

Не рекомендовані заготівлі на території Одеської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської областей та Криму. Обсяги заготівлі сировини крушини в Україні підлягають лімітуванню. Вид знаходиться під регіональною охороною в Луганській обл.

Використання лікарської сировини

Ефективний проносний засіб. Свіжозібрана кора та плоди спричинюють отруєння, яке супроводжується нудотою, подразненням слизистої оболонки шлунку [6]. Крім звичайних екстрактів і відварів, з кори виготовляють стандартизований препарат "Рамніл", брикети та збори в'яжучої та помірно послаблюючої дії [2].

Література

1. Ивашин Д.С., Катина З.Ф., Рыбачук И.З. и др. Справочник по заготовкам лекарственных растений.- К.: Урожай, 1983. - С. 139.
2. Кузнецова МЛ. Лекарственное растительное сырье и препараты. - М.: Высш. шк 1987. - 191 с.
3. Мінарченко В.М. Динаміка використання дикорослих лікарських рослин в Україні // Нац. доп. про стан навкол. природ, серед, в Україні. - К., 1993. - С. 142-146
4. Мінарченко В.М. Дикорослі лікарські рослини: Нац. доп. про стан навкол. природ. серед в Україні в 1994 р. // Рідна природа. - 1994. - №1-5. - С. 48-49.
5. Охримович В.М. Лікарські рослини Волині та їх приуроченість до флороценотичних комплексів // Укр. ботан. журн. - 1986. - 43, №4.- С. 33-37.
6. Перевозченко И.И., Заверуха Б.В., Андриенко Т.Л. Лекарственные растения - К Урожай, 1991. - С. 83-84.
7. Сотник В.Ф. Особенности восстановления Frangula alnus Mill. после заготовок сырья // Растит, ресурсы. - 1984. - 20, вып. 3. - С. 347-354.
8. Флора УРСР. - К.: Вид-во АН УРСР, 1955. - Т. 7. - С 236-237