Рододендрон жовтий

Rhododendron luteum Sweet)

лікарські рослини

Морфо-біологічні особливості

Чагарник 1,0-2,5 м заввишки; пагони прямостійні, в молодому віці опушені. Листки еліптичні або довгастоланцетні, з коротким черешком, загострені, по краю війчасті, зелені, зрідка сизуваті. Квітки жовті, великі, на довгих залозистоопушених квітконіжках, зібрані в густі зонтиковидні суцвіття; чашечка п'ятироздільна з лінійноланцетними зало-зистоопушеними часточками; віночок труб-часто-дзвониковидний. Плід - довгасто-циліндрична опушена коробочка. Цвіте в травні-червні. Плоди достигають у серпні [9, 10].

Сировиною вважають листя та квітки (Folium Rhododendri lutei, Flores Rhododendri lutei) [3], зібрані під час цвітіння.

Поширення

Диз'юнктивно-ареальний вид. Сучасний тип ареалу - мало-азійсько-кавказько-поліський. Поліський фрагмент ареалу включає північно-східну частину Рівненської та більшу частину Житомирської області, трапляється в Хмельницькій та Волинській областях [1, 5, 7].

Еколого-фітоценотичні особливості

За фітоценотичною сутністю рододендрон жовтий в умовах Полісся є едифікаторним асектатором, а в типологічному аспекті - олігомезотрофним мезогігрофітом. Зростає в соснових, дубово-соснових лісах, рідше - вільшняках на вологих та сирих грунтах. До освітлення невибагливий, однак при різкому посиленні освітлення (на вирубках) часто засихає [1, 2]. В оптимальних екологічних умовах сирих борів, суборів та судібров утворює густі зарості площею в кілька гектарів.

Стан природних ресурсів та їх охорона

Промислова заготівля лікарської сировини рододендрону жовтого не проводиться. Основний район можливої заготівлі включає чотири лісгоспи Житомирської обл.: Олевський, Білокоровицький, Ємільчинський та Новоград-Волинський [1, 2]. За межами вказаного району трапляється зрідка в північних районах Волинської та Рівненської областей.

Природні популяції рододендрону жовтого знаходяться під охороною у заказнику обласного значення в Городницькому лісництві Новоград-Волинського держлісгоспу Житомирської обл. та Поліському державному заповіднику.

Використання лікарської сировини

Листки та квітки рододендрону жовтого використовують як жовчогінний, протизапальний та спазмолітичний засіб [4], при серцево-судинних захворюваннях [8]. Його препарати мають анальгетичну, діуретичну дію [3], ефірна олія з квіток - фітонцидні та інсектицидні властивості [8]. Гальмує розвиток туберкульозної палички [6]. Зовнішньо рододендрон (всі частини) застосовують при екземі та псоріазі.

Література

1. Козъяков А.С. Эколого-биологические особенности и лесоводственное значение рододендрона желтого в Полесье: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Киев, 1983. - 21 с.
2. Козъяков С.Н., Козъяков А.С., Щербина А.Г. Запасы сырья Rhododendron luteum Sweet на Украине // Растит, ресурсы. - 1979. - 15, вып. 2. - С. 204-207.
3. Комиссаренко Н.Ф., Левашова И.Г. Фенилпропаноиды рододендрона желтого и их биологическая активность // Персп. созд. и произв. лекарств, средств в Украине: Тез. докл. - Харьков, 1993. - С. 41-42.
4. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник. - К.: УРЕ, 1992. - С. 79.
5. Мінарченко В.М. Флора лікарських рослин. - Луцьк: Едельвіка, 1996. - 178 с.
6. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование. Семейства Paeoniaceae-Thymelaceae. - Л.: Наука, 1985. - С. 152.
7. Смик Г.М. Особливості поширення рододендрона жовтого (Rhododendron luteum Sweet) на Словечансько-Овручському кряжі // Укр. ботан. журн. - 1974 - 31 №3 - С. 364-366.
8. Толокнева А.З. Действие на сердце разных видов рододендрона // Фармакол. и токсик - 1956. - 19, вып. 1. - С. 39-49.
9. Чопик В.И., Дудченко Л.Г., Краснова А.Л. Дикорастущие полезные растения Украины - К.: Наук, думка, 1983. - С. 277-278.
10. Флора УРСР. - К.: Вид-во АН УРСР, 1957. - Т. 8. - С. 36-39.