Ракові шийки лікарські (гірчак зміїний)

Bistorta officinalis Delarbre = Polygonum bistorta L.

лікарські рослини

Морфо-біологічні особливості

Багаторічна трав'яниста рослина 30-100 см заввишки. Кореневище товсте, змієвидне з численними листовими рубцями ззовні буре, на свіжому зрізі палево-рожеве. Стебло одне або їх декілька, розтруби зрослі, прилистки охоплюють нижню частину міжвузль; листки чергові, довгастоланцетні, знизу сизі від короткого опушення, нижні - великі, черешкові, верхні - дрібні, сидячі. Квітки рожеві, з простою п'ятилопатевою оцвітиною, зібрані на верхівці стебла в густе колосовидне суцвіття. Плоди - тригранні горішки, блискучі, каштаново-бурі. Цвіте в травні-червні, плоди достигають у липні-серпні [3, 8].

Сировину - кореневище (Rhizoma Bistor-tae) - заготовляють у фазу бутонізації, коли рослина накопичує максимальну кількість дубильних речовин [10], та одразу після цвітіння [6].

Поширення

Євразійський бореальний вид з обширним ареалом [1, 4]. Розсіяно зростає на Поліссі, в Карпатах, де піднімається до субальпійського поясу, в Гірському Криму [3], рідше в Лісостепу, в Степу - рідко (пониззя р. Самари). Південна межа ареалу проходить через Тернопіль, Хмельницький, Київ, Харків [10].

Еколого-фітоценотичні особливості

Вологолюбний лучний вид, місцезростання звичайно пов'язані з лісами. Утворює розріджені масиви на сирих лісових луках, вогких узліссях, евтроф-них болотах після часткового осушення. В Карпатах формує зріджені зарості вздовж річок та потоків на відкритих задернованих ділянках. У Лісостепу трапляється фрагментарно на відкритих ділянках у заплавних лісах.

Урожайність кореневищ є максимальною в популяціях, які зростають в зонах широколистяних лісів і Лісостепу, на добре освітлених місцях, кислих, але досить багатих грунтах зі свіжо- і вологолучним зволоженням. Річний приріст кореневищ залежить від віку рослин [5]. Негативно реагує на затінення, осушення, витоптування, експлуатаційне навантаження.

Ракові шийки лікарські накопичують важкі метали (марганець, цинк, кобальт, нікель тощо) і можуть бути біоіндикатором забруднення грунтів [9].

Стан природних ресурсів та їх охорона

Сировинний запас, достатній для промислової заготівлі, в Україні відсутній. Допустима обмежена заготівля кореневищ в місцях значного поширення під суворим контролем органів охорони навколишнього природного середовища. Такі заходи необхідні для збереження існуючих ресурсів, оскільки сировинна маса кореневищ в ценопопуляціях після заготівель відтворюється протягом майже 20 років [5].

Для збереження наявних ресурсів цієї цінної рослини при плануванні обсягів заготівлі слід суворо дотримуватись встановлених нормативів збору сировини. Лімітовані заготівлі змійовика можливі на території Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Львівської, Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської областей. Перебуває під регіональною охороною в Полтавській обл.

Використання лікарської сировини

Препарати ракових шийок (змійовика) мають протипухлинні, тонізуючі, в'яжучі, протизапальні, кровоспинні, ранозагоювальні властивості, що дозволяє рекомендувати їх при гострих запальних процесах кишечника неди-зентерійного походження, які супроводжуються проносами, а також при виразці шлунка та дванадцятипалої кишки, при виробництві препаратів "Таніальбік" і "Тансал" [10]. Входить до збору, який є протиотрутою при отруєнні рослинами. Вживають при циститах, холециститах, жовчнокам'яній та сечокам'яній хворобах [7]. Ракові шийки широко використовують в стоматології (при запальних процесах слизової оболонки ротової порожнини) [2, 8].

Література

1. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. - М.: ГУГК, 1980. - С. 218.
2. Зинченко Т.В., Стахив И.В., Мякушко Т.Я. и др. Лекарственные растения в гастроэнтерологии. - К.: Наук, думка, 1990. - С. 54-55.
3. Клоков М.В. Рід спориш, гірчак // Флора УРСР. - К.: Вид-во АН УРСР, 1952. - Т. 4. -
С. 228-229.
4. Козъяков О.С., Осетрова О.І., Зиль І.П. Лікарські види роду Polygonum L. на Україні // Укр. ботан журн. - 1991. - 48, №2. - С. 42- 45.
5. Крылова И.Л., Капорова В.И. Ресурсоведческая характеристика Polygonum bistorta L. в европейской части СССР // Растит, ресурсы. - 1987. - 23, №3. - С. 381.
6. Лікарські рослини. Енциклопедичний довідник. - К.: УРЕ, 1992. - С. 106.
7. Осетрова О.И. Об оптимальном количестве ингредиентов в рецептах (на примере использования горца змеиного) // Тез. докл. I Респ. конф. по мед. ботан. - К.: Наук, думка, 1984. - С. 182-183.
8. Перевозченко И.И., Заверуха Б.В., Андриенко Т.Л. Лекарственные растения. - К.: Урожай, 1991. - С. 38-39.
9. Попов А.В., Шпанъко Д.Н. Влияние почвы на элементный состав Polygonum bistorta L. // Растит, ресурсы. - 1997. - 33, вып. 2. - С. 27-39.
10. Сикура И.И., Антонюк Н.Е., Пироженко А.А. Интродуцированные лекарственные растения. - К.: Наук, думка, 1983. - С. 43.